พระเกียรติคุณและพระบรมราชานุสรณ์        เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวมีพระอัจฉริยภาพในด้านอักษรศาสตร์  ได้ทรงสร้างสรรค์มรดกทางวรรณกรรมเป็นจำนวนมากให้ประชาชนชาวไทยได้อ่าน  และชื่นชมสืบทอดกันมา อีกทั้งทรงประกอบพระราชกรณียกิจอื่นๆ  อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานัปการ  จึงทรงได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติคุณด้วยพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”        ซึ่งหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราชญ์

        องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องพระองค์ในฐานะที่เป็นนักประพันธ์ กวี และนักแต่งบทละคร  ให้เป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ของวันพระบรมราชสมภพในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งอาคารหอวชิราวุธานุสรณ์ซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เพื่อรวบรวมพระราชนิพนธ์และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ไว้ให้ประชาชนทั่วไปศึกษาค้นคว้าและวิจัยวรรณกรรมเหล่านั้นได้โดยสะดวก  ทั้งยังเป็นที่จัดแสดงละครพระราชนิพนธ์และเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย  นับเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติไทย
หอวชิราวุธานุสรณ์ ได้จัดแสดงพระบรมรูปหุ่นใยแก้ว (Fiber Glass) ขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญแก่ประเทศรวม ๑๑ พระองค์ไว้ ณ พระบรมราชะประทรรศนีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (The Royal Exhibition of King Vajiravudh) ชั้น ๓ ของอาคาร

<< ชมวิดีโอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สมบูรณ์ที่สุดได้จากเมนูด้านซ้ายครับ


ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
http://www.phyathaipalace.org/main/index.php/2009-02-16-02-45-22/2009-02-19-05-56-10