วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตอน 19 อาชีวศึกษาพัฒนาชาติ


1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีครับ ผมชื่นชมในการทำคลิปวีดีโอและการเผยแพร่เทิดพระเกียรติล้นเกล้ารัชกาลที่๖ ผมและคณาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม กำลังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๖ อยากติดต่อและขอคำแนะนำเเพื่อสัมภาษณ์ผู้รู้ในพระราชกรณียกิจพระองค์ท่าน กรุณาแนะนำด้วยครับ
    ขอบคุณครับ
    พีรเทพ รุ่งคุณากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

    ตอบลบ